مجموعه قاب پایینی زیرداشبورد بژمانترا پارس (چپ و راست)

این قطعه از پلی پروپیلن و به روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا و مقاوم در برابر حرارت می باشد و تاییدیه ساپکو را دارا می باشد

مجموعه قاب پایینی زیرداشبورد 405(بژمانترا و بژتیره)

این قطعه از پلی پروپیلن و به روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا و مقاوم در برابر حرارت می باشد و تاییدیه ساپکو را دارا می باشد