رنگ های خودرویی

  • تولید رنگ های متالیک دوپوششه در انواع رنگ ها ، مطابق کدهای تعریف شده ی ایران خودرو ، سایپا و رنو
  • تولید رنگ سالید دوجزئی
  • تولید انواع آسترهای پلاستیک و فلز
  • کلیرکوت و دیگر پوششهای محافظ ویژه خودرو
  • بتونه فوری خودرو
  • تمامی پوشش های فوق با استانداردهای خودرویی ودارای تاییدیه از خودروسازان معتبر دنیا و ساخته شده از بهترین مواد اولیه با بهترین کیفیت است