دستگاه های موجود در واحد قالب سازی پلیمت_ سنگ تخت ( ابعاد : 400*450*750)

_ سنگ دیواری (2عدد)

_ دریل رادیال V050 (ابعاد میز : 1300*850*1200)

_ کوره سخت کاری (برای ابعاد کوچک )

_ اسپارک اکرام 75A (ابعاد کارگیر 600*400*700)

_ اسپارک اکرام 75A (ابعاد کارگیر 650*500*800 )

_ اسپارک اکرام 75A (ابعاد کارگیر 450*400*700)

_ دستگاه CNL فنر 3 محور ( ابعاد کارگیر 450*450*700)

_ دستگاه CNL فنر 3 محور ( ابعاد کارگیر 550*600*1100)

_ دستگاه CNL فنر 3 محور ( ابعاد کارگیر 800*750*1200)

_ تراش تبریز 1.5 متری