قاب روکش تیرک عمودی کلاف در دنا ( چپ وراست)

این قطعه از ماده PMMA وبه روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا و مقاوم در برابر شرایط جوی و حرارت است و تاییدیه ساپکو را دارا می باشد

قالپاق رینگ رونال سمند

این قطعه از ترکیب پلی آمید و رنگ مستربچ طوسی به روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا است و تاییدیه ساپکو را دارا می باشد

قالپاق رینگ رونال طرح دانگ فنگ

 

این قطعه از ترکیب پلی آمید و رنگ مستربچ طوسی به روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا است و تاییدیه ساپکو را دارا می باشد

قاب کنار کنسول عقب (مشکی و روشن )405

این قطعه از ABS و به روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا و مقاوم در برابر حرارت است وتاییدیه ساپکو را دارا می باشد

قاب چراغ سقف طوسی 405

این قطعه از ABS و مستربچ بژطوسی و به روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا و مقاوم در برابر شرایط جوی است وتاییدیه ساپکو را دارا می باشد

قاب چراغ سقف بژروشن پارس

این قطعه از ABS و مستربچ بژروشن و به روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا و مقاوم در برابر شرایط جوی است وتاییدیه ساپکو را دارا می باشد

قاب رویی هواکش زیر شبکه بخاری پارس

این قطعه از پلی پروپیلن و به روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا و مقاوم به حرارت می باشد و تاییدیه ساپکو را دارا می باشد

قاب کنارکنسول بژپارس (چپ و راست )

این قطعه ازABS و به روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا و مقاوم در برابر حرارت است وتاییدیه ساپکو را دارا می باشد

مجموعه قاب پایینی زیرداشبورد بژمانترا پارس (چپ و راست)

این قطعه از پلی پروپیلن و به روش تزریق پلاستیک تولید می شود و دارای ضربه پذیری بالا و مقاوم در برابر حرارت می باشد و تاییدیه ساپکو را دارا می باشد